.htaccess - Bäst information om .htaccess

.htaccess – Vad är det?

.htaccess kallas den konfigurationsfil som styr definierar beteendet hos in eller webbhotellets server. htaccess betyder HyperText access och är en konfigurationsfil som ger möjlighet till decentraliserad konfigurering av webbservrar.

.htaccess-filen påverkar de filer som ligger i samma katalog som htaccess eller i underkataloger som saknar nya instruktioner från en nya htaccess-fil. htaccess-filerna placeras i trädstrukturen på webbservern och har möjlighet att styra flera av webbserverns konfigurerande parametrar. Filen .htaccess är en heter inget annat utan endast filändelsen .htaccess och editeras i en texteditor samt döps till bara .htaccess

Möjligheter med htacces

htacces ger ägaren till en domän många möjligheter.

  • Omdirigering vid felsida - htacces kan också styra om användare när felmeddelande ges, t.ex. HTTP 301 så kan användare automatiskt komma till första sidan.
  • Saknade webbsidor - htacces styr hur webbservern ska reagera ifall webbadressen som efterfrågas inte existerar.
  • Omstyrning - htaccess-filen möjliggör omskrivning av en eller många webbadresser till nya uppdaterade adresser eller kortare och lättare adresser.
  • Förändra visningsadressen - htaccessgör det möjligt avv visa en annan adress än den som besökaren egentligen har besökt.
  • Autentisering - htaccess kan användas för att skapa restriktioner för en specifik katalog. htaccess kan då användas i kombination med en fil kallad htpasswd fil som styr behöriga användare och dess lösenord.
  • Blockering - htacces kan nyttjas för att blockera eller tillåta användare med vissa IP-adresser från eller domännamn får att accessa webbplatsen. Även sökrobotar kan blockeras med htacess.
  • Skydda bilder - Det går att skydda bilder från hotlinking med htacces så att ingen stjäl din t.ex. bandbredd.
  • MIME-filtyper - Via htacces går det att styra hur servern ska hantera olika filer , MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).
  • Cache-kontroll - htacces styr hur caching hos webbläsare och proxyservrar ska fungera vilket kan spara kommunikation och serverkapacitet.
  • Snabba förändringar - htacces läses in varje gång en webbsida används.

Hur gör du en .htaccess-fil?

En .htacces-fil är en textfil som kan skapas eller redigeras med en enkel texteditor, lämpligtvis notepad++, och filen kallas alltid ”.htaccess” och ingenting annat. Ifall din editor skulle lägga till någon annan ändelse så ska du ändra namnet till .htaccess.

Filen htaccess ska vara en ASCII-fil vilket kan ställas i in notepad++. När htaccecss laddas upp till ditt webbhotell är det rekommenderat att använda FileZilla som är ett mycket bra OpenSource program. I FileZilla ska du välja att ladda upp .htaccess med inställningen ASCII.

Initiering av .htaccess

För att kunna använda möjligheterna med htaccess måste htacces-filen inledas med nedanstående rader:

Options +FollowSymlinks

Detta betyder att htaccess ska följa de symboliska länkar som du kan definera.


Därefter måste omdirigeringen initieras enligt:

RewriteEngine On

Bra länkar för mer information om htaccess